AILÉS À L.A.

Mixed Media Creation

Triptych for the belgian consulate in L.A., Travel Notebook, Postcard, Musselbox, MOVIE & MUSIC

LACMA and Belgian Consulate

Los Angeles, Unites States, November 2006 > March 2007

Nl

Fr

En

Chris Christoffels en José Roland slaan hun vleugels uit om te verademen in L.A. In de helblauwe lucht waarin de oude en de nieuwe wereld in elkaar overvloeien, als in de imaginaire rookpluimen die opstijgen uit de pijpen van Magritte en Broodthaers.

 

Aanleiding is de prestigieuze tentoonstelling Magritte and Contemporary Art: the Treachery

of Images in het Los Angeles County Museum

of Art, waarvoor Chris Christoffels en José Roland het werk uit hun kunstcollectie 4 Pipes Alphabet van Marcel Broodthaers (1969) in bruikleen geven.

 

Voor hen is dit de ideale omgeving om hun gezamelijke "work in progress" verder te zetten. En met hun persoonlijke, multidisciplinaire aanpak, opnieuw een link te leggen tussen gisteren en vandaag. In beeld, klank en beweging.

 

Het resultaat van hun werk tonen zij vanuit L.A. aan een zo breed mogelijk publiek via internet.

Op hun eigen site en die van kranten en magazines.

 

Trouwens, de City of Angels heeft een blauw gelakte lucht met herkenningstekens van een bestaan waarmee zij zich innig verbonden voelen. Chris Christoffels liet een Engel aan het woord in zijn Missa Brevis (compositie in opdracht van de Brusselse Sint-Michiels en Goedelekathedraal in 2002, hernomen op het Grande Musica in Chiesa festival in Rome, 2005). José Roland schilderde enkele jaren geleden zijnTransfigurés, engelachtige naakte lichamen. Samen werken zij momenteel aan de hedendaagse opera naar Lucifer  van Vondel.

 

Voor de gelegenheid maken Chris Christoffels en José Roland ook een werk voor de residentie

van het Belgisch Consulaat in Los Angeles met, vanzelfsprekend, eveneens als titel:  AILÉS À L.A.

Pour Chris Christoffels et José Roland, l’enjeu de Los Angeles s’appréhende dans l’aspiration d’un monde par l’autre. Appel d’air “interactif”. Fabuleuse bouffée de temps attisée. De la pipe de Magritte à nos jours, en passant par celle

de Broodthaers.

 

4 Pipes Alphabet (Marcel Broodthaers, 1969) qu’ils prêtent au LACMA de Los Angeles pour la prestigieuse exposition Magritte and Contemporary Art:  the Treachery of Images

(> mars 2007) les y aura entraînés.

 

Invités sur place mi-novembre à l’heure des festivités d’ouverture, Chris Christoffels et José Roland y créent “in situ”  un work in progress inspiré du contexte, nouveau chapitre de leurs multimédias en duo.

 

De là, s’élaborera sur leur propre site et ceux de journaux et magazines, une oeuvre interactive où hier et aujourd’hui se font écho.

 

Sous ciel bleu laqué, lumière du Pacifique, ils moduleront en antienne le message des anges, en garderont traces.

 

Leur mythologie à tous deux raconte les anges.

 

Avec sa Missa Brevis (Saints-Michel et Gudule à Bruxelles, 2002 - San Salvatore in Lauro à  Rome, 2005), Chris Christoffels s’y employait déjà, laissant la parole à l’Ange. Aujourd’hui en chantier, son Lucifer  basé sur celui de Vondel deviendra opéra.

 

José Roland lui, a d'autre part peint des Transfigurés.

 

 

For Chris Christoffels and José Roland,

the stake of L.A. is apprehended

in the aspiration of a world by another.

A breath of "interactive" air.  A driving

force for changing times, from the Pipe

of Magritte to that of Broodthaers.

 

The 4 Pipes Alphabet (Marcel Broodthaers,

1969) which Chris Christoffels and José

Roland lent to the LACMA for the

celebrated exposition of Magritte

and Contemporary Art: the Treachery

of Images (March 2007) is included.

Chris Christoffels and José Roland

are invited to the opening receptions

in mid-November and create "in situ"

a work in progress inspired by the context, that ultimately prolonges their multimedia work together.

 

AILÉS À  L.A. is diffused via the Net and

is an interactive piece echoing yesterday

and today. Under enameled blue sky,

pacific light, Chris Christoffels and José

Roland modulate in antiphony the message of the angels, staying close to them.

 

With his MISSA BREVIS (Saints-Michel

and Gudule, Brussels, 2002 - San Salvatore in Lauro, Rome, 2005), Chris Christoffels has already called on the Angel to speak.

Today on site, his  LUCIFER based

on that of Vondel becomes an opera.

José Roland even painted angel-like

nudes, TRANSIFIGURÉS. Both of their mythology is to remain close to the angels.

 

Sarah Cochran, Chris Christoffels, Michel Draguet, José Roland, Stephanie Baron, Pierce Brosnan at the opening of the exhibition

MAGRITTE AND THE CONTEMPORARY ART at the LACMA in Los Angeles, November 19, 2006

FOR PRESS REACTIONS CLICK HERE

back to page

CHRIS CHRISTOFFELS & JOSÉ ROLAND

CONTACT

NEWS

SERVICES

© ART2THINK